Kontakt

Polskie Stowarzyszenie Inżynierii Wiatrowej

Sekretarz: mgr inż. Aleksander Pistol

Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Lądowej
Laboratorium Inżynierii Wiatrowej (L-14)
al. Jana Pawła II 37 (budynek F)
31-864 Kraków

tel. 12 628-35-70

e-mail: aleksander.pistol(at)pk.edu.pl

Dane KRS: POLSKIE STOWARZYSZENIE INŻYNIERII WIATROWEJ