Kontakt

Polskie Stowarzyszenie Inżynierii Wiatrowej

Sekretarz: dr inż. Jarosław Bęc

Politechnika Lubelska
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Mechaniki Budowli
ul. Nadbystrzycka 40
20-618 Lublin

tel. 81 5384436

e-mail: j.bec@pollub.pl

Dane KRS: POLSKIE STOWARZYSZENIE INŻYNIERII WIATROWEJ